Đọc Truyện Online
Thanh Xuyên Chi Nghi Phi

Thanh Xuyên Chi Nghi Phi

Tên Gốc : 清穿之宜妃
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ba Ngàn Phồn Hoa Như Gấm
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 44 chương long khí tiêu thất
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Thanh xuyên chi nghi phi》 là ba ngàn phồn hoa như gấm chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới thanh xuyên chi nghi phi chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu thanh xuyên chi nghi phi bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ thanh xuyên chi nghi phi độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50