Đọc Truyện Online
Thế Giới Marvel Bên Trong Metahuman

Thế Giới Marvel Bên Trong Metahuman

Tên Gốc : 漫威世界里的超能力者
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Ta Là Đường Tăng Ta Không Cưỡi Ngựa Trắng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 325. Kết thúc( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Con mắt là cửa sổ của linh hồn, như vậy người xuyên việt trong đôi mắt của lại có thể nhìn thấy như thế nào phong cảnh đâu?    Tiêu diệt mắt, Clairvoyant, hóa đá mắt, vặn vẹo chi ma nhãn, trực tử chi ma nhãn......    Đây là một cái người mang đủ loại ma nhãn siêu năng lực thiếu niên, tại thế giới Marvel tuỳ tiện xông xáo cố sự!
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50