Đọc Truyện Online
Thế Giới Nhà Giàu Nhất Chi Ta Là Cỗ Thần

Thế Giới Nhà Giàu Nhất Chi Ta Là Cỗ Thần

Tên Gốc : 世界首富之我是股神
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Lãnh Dạ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1815 chương Asa phiền não
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Kiếp trước phí thời gian bốn mươi năm, phóng lên trời cho lý tấn sống lại một lần cơ hội, đứng tại 2000 năm điểm cong bên trên, lý tấn thề: cải thiện tương lai, đi lên nhân sinh đỉnh phong!
Danh sách chương
    • 1 - 50