Đọc Truyện Online
Thích Nói Thẳng

Thích Nói Thẳng

Tên Gốc : 爱要单刀直入
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Cái Thứ Tư Quả Táo L
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 13 chương chapter13
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Thích nói thẳng》 là cái thứ tư quả táo L chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới thích nói thẳng chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu thích nói thẳng bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ thích nói thẳng độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50