Đọc Truyện Online
Tích Hoa Chỉ

Tích Hoa Chỉ

Tên Gốc : 惜花芷
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bỏ Không
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại mười bảy toàn bộ phúc( xong)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Giấu dốt mười lăm năm, hoa chỉ nguyên lai tưởng rằng mình có thể làm một cái tối hợp cách thế gia thiên kim an ổn cả một đời, nhưng làm Hoa gia đại hạ tương khuynh, nàng không thể không triển lộ phong mang đứng ra chống lên cái này bấp bênh nhà, ném đầu lộ mặt là trạng thái bình thường, đánh ngựa chạy vội cũng thường có...
Danh sách chương
    • 1 - 50