Đọc Truyện Online
Tiên Độn

Tiên Độn

Tên Gốc : 仙遁
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Xà Nuốt Kình
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 曧 Thốc覢 dựng trù chương 298: phong cấm kết thúc tây
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Lỗ trác vốn là một cái bình thường la phu đệ tử, bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là ngồi ăn rồi chờ chết, a, sai rồi, hỗn ăn trường sinh, đối với bản thân cũng không quá cao yêu cầu, nào có thể đoán được một lần xuống núi tế tổ liền được sớm đã tuyệt truyền mấy vạn năm chính tông vu tộc tu hành pháp...
Danh sách chương
    • 1 - 50