Đọc Truyện Online
Tiên Niệm

Tiên Niệm

Tên Gốc : 仙念
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Làm Xấu Vô Cực
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Hồi 791: đề cử sách mới《 hồng hoang kỳ môn》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
【 Tân tác《 thần cấp Diệp Lương Thần》, mời mọi người hỏa lực ủng hộ! 】    Tu hành, cũng không thể rời bỏ tri thức sức mạnh, đây là một cái ý niệm lực vi tôn thế giới!   ·    Tiên cùng thần? Nguyên lai chỉ là lớn mạnh một chút ' nhà thôi miên ' mà thôi!   ·   ' Đá sinh! ' Một cái nắm giữ hiện đại thôi miên lý niệm người, xuyên qua đến nơi này cái thế giới thần kỳ!   【 Tân tác《 thần cấp Diệp Lương Thần》, đã bản hoàn tất《 tiên ma đạo điển》, 400 vạn chữ chưa từng quịt canh ghi chép. 】
Danh sách chương
    • 1 - 50