Đọc Truyện Online
Tiên Thảo Thương Nghiệp Cung Ứng

Tiên Thảo Thương Nghiệp Cung Ứng

Tên Gốc : 仙草供应商
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tịch Mịch Ta Đi Một Mình
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại 3 ngân nhi
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thái hư tông nghèo túng đệ tử thạch việt ngẫu nhiên đạt được một cái không gian thần kỳ, bên trong có một khối không nhỏ linh điền, đây đối với không mướn nổi môn phái linh điền thạch việt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái xoay người làm giàu cơ hội. Càng thần kỳ là, ở giữa không gian này còn có một ở giữa thần bí...
Danh sách chương
    • 1 - 50