Đọc Truyện Online
Tiên Võ Thần Hoàng

Tiên Võ Thần Hoàng

Tên Gốc : 仙武神皇
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Vàng Ròng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 978: báo thù
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tay cầm linh khư, tư chất nghịch thiên! Thiếu niên Diệp Thần, được vô thượng truyền thừa, tu tiên Võ chi đạo, quét ngang ngàn vạn vị diện, thành tựu tiên võ thần hoàng! Nhóm độc giả dãy số: 528785839 hoan nghênh gia nhập vào!
Danh sách chương
    • 1 - 50