Đọc Truyện Online
Tiểu Các Lão

Tiểu Các Lão

Tên Gốc : 小阁老
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ba Giới Đại Sư
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 《 Vạn Lịch dã lấy được biên ( mới )》 đoạn tích -- vì sự chậm trễ này phiên ngoại
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đứng tại trước mặt ngươi chính là: Đại Minh Vương hướng Thủ Hộ Giả, Vạn Lịch hoàng đế thân mật chiến hữu, nội các thủ phụ tốt nhi tử, mười sáu, thế kỷ mười bảy toàn cầu nhà giàu nhất. Khống chế Lại bộ ba mươi năm hắc thủ sau màn, tông phiên chế độ người đào huyệt, đảng Đông Lâm trong miệng nghiêm...
Danh sách chương
    • 1 - 50