Đọc Truyện Online
Tổ Sư Phù Hộ

Tổ Sư Phù Hộ

Tên Gốc : 祖师保佑
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đen Trắng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 135: thử việc
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ba trăm sáu mươi đi, không tổ không lập. Lâm Dịch trở thành trăm đi tổ sư thế gian người đại diện, đương nhiên muốn thành tựu đủ loại ngành nghề đỉnh phong......“Đa tạ dịch răng tổ sư phù hộ quán cơm của ta sinh ý thịnh vượng.”“Đa tạ Gia Cát Lượng tổ sư phù hộ ta bánh ngọt đại lí khai biến cả nước.”“Lỗ Ban tổ sư, phòng của ta địa sản công ty lúc nào có thể lên thành phố a?”“Biển Thước, Hoa Đà, hai ngươi đừng đoạt, các ngươi cũng là trung y tổ sư gia, được rồi?”“Lại nói ta muốn tiến quân internet, hẳn là bái ai làm tổ sư đâu?”
Danh sách chương
    • 1 - 50