Toàn Chức Linh Tôn

Toàn Chức Linh Tôn

Tên Gốc : 全职灵尊
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Nhuận Đức Tiên Sinh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 927: Đằng Long ra biển
Cập Nhật : 20:40 07-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
Người có tà niệm, tà niệm sinh ma, ma sinh tắc tà linh tàn sát bừa bãi làm hại. Người có tín ngưỡng, Linh giới dẫn linh, linh sinh tắc tru linh trừ ma. Ta bổn yên vui thế gian, nề hà thế sự vô thường. Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới đánh vỡ trói buộc, trình diễn một hồi chức trường kỹ thuật lưu. ( bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp )

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Toàn Chức Linh Tôn

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện