Đọc Truyện Online
Toàn Chức|full-job Đại Đương Gia

Toàn Chức|full-job Đại Đương Gia

Tên Gốc : 全职大当家
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Con Cừu Nhỏ Muốn Không Chịu Thua Kém
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 94 chương tuyên chiến
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trùng sinh đến một cái khác không gian song song, cùng thế giới trước kia xấp xỉ, nhưng ở mỹ thực phương diện lại hết sức thiếu thốn, ăn cơ hồ tất cả đều là cơm Tây, dùng la đồng hào bằng bạc dưới tay thực khách lời mà nói ------------- trước kia đồ vật liền cùng heo ăn không có phân biệt.
Danh sách chương
    • 1 - 50