Đọc Truyện Online
Tống Vương

Tống Vương

Tên Gốc : 宋王
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Doãn Tam Vấn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới《 Đường triều bại gia tử》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Vương giả, đế vương cũng! Trở lại Bắc Tống, chú định thân cư miếu đường, làm cho Liêu quốc, chiến Tây Hạ, cố xã tắc, an bang quốc. Vạn dặm sơn hà, phong vân đã động; thần tử ca tụng, quyền khuynh thiên hạ! Gót sắt đạp yến vân, giương cung xạ thiên lang, ai dám tranh phong? Lại xem ta đế...
Danh sách chương
    • 1 - 50