Đọc Truyện Online
Tốt Nhất Binh Vương Con Rể

Tốt Nhất Binh Vương Con Rể

Tên Gốc : 最佳兵王女婿
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Điên Cuồng Khoai Lang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1203 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sông sóng ở rể hào môn, trở thành mỹ nữ tổng giám đốc lão công, vì có thể đạp đạp thực thực ăn bám, chân hắn giẫm ác thiếu, quét ngang cường địch, ngang dọc bụi hoa, đăng đỉnh đô thị, phàm uy hiếp ta cơm chùa đại nghiệp giả, xa đâu cũng giết!
Danh sách chương
    • 1 - 50