Đọc Truyện Online
Trăm Dặm Mặc Huyền

Trăm Dặm Mặc Huyền

Tên Gốc : 百里墨玄
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Mây Suối 1314
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 31 chương duyên mộng trong các không mặt bức họa
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tôn vị thượng thần, tôn quý bực nào, lại bởi vì thiên kiếp sắp đến không thể không luân hồi chuyển thế, bọn hắn đi tới nhân gian đã quên lẫn nhau, một cái là cao cao tại thượng tướng quân, một cái khác lại vào sai thời không, xuyên qua mà quay về thời điểm, ngoài ý muốn biến thành......
Danh sách chương
    • 1 - 50