Đọc Truyện Online
Trăm Vạn Tiên Quốc

Trăm Vạn Tiên Quốc

Tên Gốc : 百万仙国
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Y Phố
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 99: trước giờ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hoa Hạ hai ngàn năm, cổ kim bao nhiêu phong lưu.    Lạc Long Quân võ, đường tông tống tổ, đời đời thiên kiêu hàng Cửu Châu......    Lúc này, tần nguyên vu yêu trấn thế, phật môn muốn đông truyền, vạn quốc tướng tranh, thiên đạo không hiện, phong vân biến hóa.    Mang theo nửa cuốn Phong Thần bảng, cơ nghĩa trùng sinh tiên giới. Văn có hiền thánh định giang sơn, võ có trăm đế bình di loạn, vô tận tiên quân, vạn thánh triều bái.    Thu thánh mạch, Lâm Nam hải, ngồi long đình, lập thiên triều, đại đạo tiên đế, ta chi vạn thọ vô cương.
Danh sách chương
    • 1 - 50