Đọc Truyện Online
Trẫm

Trẫm

Tên Gốc :
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vương Tử Quân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới《 Bắc Tống xuyên qua chỉ nam》 đã phát bố
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trở lại cuối nhà Minh, lưu lạc làm nô. Hoàng đế này, tên ăn mày làm được, xây nô làm được, giặc cỏ làm được, gia nô lại không làm được?
Danh sách chương
    • 1 - 50