Đọc Truyện Online
Trấn Âm Quan Tài

Trấn Âm Quan Tài

Tên Gốc : 镇阴棺
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Năm Đấu Gạo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 757 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ta một mực đi theo gia gia sau lưng giúp người khác dời mộ phần.    Dời trong mộ có một loại đặc thù phương pháp chôn, tên lần thứ hai táng, cần mở quan tài quách, nhặt thi cốt, cả bộ đồ mới.    Mà ta lần thứ nhất gặp phải lần thứ hai táng, liền đào ra một bộ trông rất sống động nữ thi......
Danh sách chương
    • 1 - 50