Đọc Truyện Online
Trần Thế Liên

Trần Thế Liên

Tên Gốc : 浊世莲
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lạc Dương Nữ Nhi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 437: lên án!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
◆ Nàng thân bị nhà biến, thê lương lưu lạc tha hương.   ◆ Nàng ôn lương khiêm cung, lại gặp phải tình địch khát máu hãm hại.   ◆ Làm hết thảy quay về yên lặng, lại kinh văn nhà biến chân tướng,   ◆ đại mộng mới tỉnh duy còn lại khoan tim thống khổ,   ◆ thù mới hận cũ làm nàng tự mình hại mình làm rõ ý chí.   ◆ Tất nhiên thiện lương không thể đặt chân ở nhân thế, như vậy nó muốn tới thì có ích lợi gì?   ◆ Quay đầu ở giữa, thanh liên vẫn như cũ,   ◆ lại không biết cái này trọc thế hoa sen phải chăng vẫn như cũ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Danh sách chương
    • 1 - 50