Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố

Trùng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố

Tên Gốc : 重生之战神吕布
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Lưu Lạc Khỉ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 6988 chương tấn quân phích lịch xe
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ta là Lữ Bố? Tam quốc đệ nhất võ tướng? Vì thay đổi vận mệnh, Lữ Bố bắt đầu hắn chống lại; chư hầu thảo Đổng, ta cũng là chư hầu; đại thảo nguyên, đó là của ta bãi chăn ngựa; mắng ta? Có ngươi cầu ta thời điểm; đánh ta? Ta đây ba ngàn phi kỵ, thiên hạ nơi nào đi không được.
Danh sách chương
    • 1 - 50