Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Danh Viện Vọng Tộc

Trùng Sinh Danh Viện Vọng Tộc

Tên Gốc : 重生名媛望族
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tố Tố Tuyết
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 200 Chương 088: đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Vốn là thanh quý danh viện, nhiên lại mệnh đồ nhiều thăng trầm, bị huỷ diệt trong sạch, ấu đệ bị hại, gia sản về tộc, danh viện biến thành Hầu phủ thiếp thất, oán hận hận! Thù này không báo ý khó bình, lật tay ở giữa lệnh hưng thịnh hầu môn một đêm diệt môn nhưng cũng tống táng tính mệnh. Nhắm mắt mở mắt ở giữa lại phải trùng sinh, huấn đệ, từ hôn, đoạt lại gia sản, dùng hết bằng mọi cách tâm tư chỉ nguyện kiếp này không hối hận!
Danh sách chương
    • 1 - 50