Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Đô Thị Tiên Đế

Trùng Sinh Đô Thị Tiên Đế

Tên Gốc : 重生都市仙帝
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Vạn Cá Chép
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4833 chương mưu tính sâu xa
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tu tiên giả đô thị trọng sinh, trở thành bị thua phú nhị đại sinh viên trương dật phong, từ đây mở ra nghịch tập chi lộ.    Chân đạp Jayce, quyền đả các loại đại sư.    Bằng vào tu chân bí thuật, bễ nghễ thiên hạ, quét ngang thế gian tất cả đối thủ.   “Ở trước mặt ta, không người dám phách lối, bởi vì dám đối với ta phách lối người, cũng sẽ không có về sau.”   “Ở trước mặt ta, cho dù là cao cao tại thượng nữ vương cũng muốn cúi đầu xuống. Không phải vậy, trên đầu sẽ không bao giờ có vương miện.”
Danh sách chương
    • 1 - 50