Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Hương Cảng 1985

Trùng Sinh Hương Cảng 1985

Tên Gốc : 重生香港1985
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Mạc Sắc Thanh Thành
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Tạm dừng đổi mới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
21 Thế kỷ nghèo túng đạo diễn không cẩn thận trở lại 85 năm Hương Cảng    tốt a hắn phát đạt!    Không phải có câu nói tốt sao!   “Đi người khác lộ, để người khác không đường có thể đi”    từ đó về sau Hương Cảng, Châu Á, thế giới    thêm một người    nhiều hơn một cái đạo diễn    nhiều hơn một nhà công ty giải trí    vẻn vẹn chỉ nhiều những thứ này đi,,,,,,,,
Danh sách chương
    • 1 - 50