Đọc Truyện Online
Trùng Sinh Thiên Kim Xoay Người Nhớ

Trùng Sinh Thiên Kim Xoay Người Nhớ

Tên Gốc : 重生千金翻身记
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Luyến Thi Nhi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 246 chương hai hai không phụ, đến già đầu bạc( kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tất nhiên trọng sinh, hứa nghệ sênh biểu thị, như vậy làm bia đỡ đạn loại chuyện này liền nên đổi người rồi,    tất nhiên lão thiên như thế tặc có mắt, vậy nàng như thế nào có thể cô phụ lão Thiên ý tốt?   (ˉ﹃ˉ) Xem ra cũng chỉ có xoay người nghịch tập cái sao tài năng hồi báo lão thiên.
Danh sách chương
    • 1 - 50