Đọc Truyện Online
Từ Đây Sử Thượng Không Tam Quốc

Từ Đây Sử Thượng Không Tam Quốc

Tên Gốc : 从此史上无三国
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Gốm Minh Đại Đại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 085
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Kiếp trước sinh hoạt tại trong bóng tối đặc công đi tới khói lửa ngập trời cuối thời Đông Hán.    Làm trí kế bách xuất mưu sĩ nhóm gặp phải giấu ở chỗ tối sát thủ.    Làm Gia Cát Lượng gặp phải không có Đông Ngô cuối thời Đông Hán lúc.    Làm Tào Tháo chung cực bảo tiêu Điển Vi Hứa Chử gặp phải Triệu Vân lúc.    Lại sẽ bắn ra như thế nào hỏa hoa?    Đều ở《 từ đây sử thượng không tam quốc》
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50