Đọc Truyện Online
Từ Khi Chia Tay Đến Giờ Không Có Vấn Đề Gì

Từ Khi Chia Tay Đến Giờ Không Có Vấn Đề Gì

Tên Gốc : 别来无恙
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bắc Nam
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 《 Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì》 phiên ngoại
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chú ý kém cỏi giảng hòa trang phàm tâm không bao lâu quen biết, trở thành với nhau mối tình đầu tình nhân, trải qua trong đời hạnh phúc nhất một quãng thời gian phía sau lại rơi đắc phân thủ kết thúc. Bặt vô âm tín trong mười năm, hai người riêng phần mình trưởng thành, không nghĩ tới gặp lại lại là coi mắt bữa tiệc, mà cảnh còn người mất phía sau, trước đây tình nhân có vẻ như đổi một đức hạnh. Ra mắt cùng nhau đến ánh trăng sáng, không ngờ ánh trăng sáng tính tình đại biến...... Bài này vì gương vỡ lại lành sinh hoạt yêu nhau văn, chia làm thời kỳ thiếu niên cùng lúc trưởng thành kỳ, lại nhìn quanh đi quẩn lại sau hai người có thể hay không trở lại lúc ban đầu chỗ.
Danh sách chương
    • 1 - 50