Đọc Truyện Online
Tu La Kiếm Thần

Tu La Kiếm Thần

Tên Gốc : 修罗剑神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ba Tấc Hàn Mang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 3367 chương người phá cuộc
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thiếu niên trời sinh chí tôn Thần mạch, lại bởi vì một khỏa thiện tâm rơi xuống phàm trần. Ngập trời oán khí kích hoạt thần ma lệnh, phải thần giới vô thượng bá chủ truyền thừa, thập đại thái cổ hung thú chân huyết tôi thể, tại trong nghịch cảnh quật khởi! Lấy thân thể phàm nhân, đấu cái kia đầy trời thần phật, hỏi cái kia thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu?! Tất nhiên thần đã không có thể ra sức, vậy liền để ma tới phổ độ chúng sinh!
Danh sách chương
    • 1 - 50