Đọc Truyện Online
Tư Nhân Định Chế Demon King

Tư Nhân Định Chế Demon King

Tên Gốc : 私人定制大魔王
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đen Thùi Lùi Lão Yêu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 617: hoàng tước
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bắt đầu một cái trứng, trùng sinh tại vực sâu ác ma thế giới, người mang Châu Á tứ đại tà thuật một trong PS hệ thống, cầu đại thần hỗ trợ đem manh manh đát Tiểu Ác Ma, P thành siêu hung Demon King!
Danh sách chương
    • 1 - 50