Đọc Truyện Online
Tu Sĩ Hiện Đại Sinh Hoạt

Tu Sĩ Hiện Đại Sinh Hoạt

Tên Gốc : 修士的现代生活
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Linh Hoạt Kỳ Ảo Mưa
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 20 chương ngươi được hay không
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Từ lúc đi đến tu chân giới, rừng tây mới phát hiện, nguyên lai cái này tu chân giới rất khác biệt.
Danh sách chương
    • 1 - 50