Đọc Truyện Online
Tử Tinh Đại Đế

Tử Tinh Đại Đế

Tên Gốc : 紫星大帝
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Chí Tôn Huy Thiếu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thông cáo: sách mới thông cáo《 vạn giới, vô địch thánh hoàng! 》
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tử tinh thần thể buông xuống, thiên hạ duy ngã độc tôn!   ( Chính thức phát sách ngày: đầu tháng chín! Cụ thể đãi định! )!   ( Còn chưa ký kết, xin chớ khen thưởng, khen thưởng thỉnh đi tới mờ mịt tiên lộ! )
Danh sách chương
    • 1 - 50