Đọc Truyện Online
Tử Vong Bài Tập

Tử Vong Bài Tập

Tên Gốc : 死亡作业
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tiêu Dao De Tiểu Yêu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 3244: thiên quỳ cứ điểm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chủ nhiệm lớp lưu lại một cái quỷ dị bài tập sau đó, ngày thứ hai liền truyền đến tin nàng qua đời... Một ngày này, chúng ta hồi tưởng lại bị bài tập chi phối sợ hãi... Mỗi ngày hai canh, khen thưởng ngọc bội thêm một canh.
Danh sách chương
    • 1 - 50