Đọc Truyện Online
Từ Vương Tử Đến Thần Hào

Từ Vương Tử Đến Thần Hào

Tên Gốc : 从王子到神豪
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bỏ Trang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới: 《 từ biên đạo đến truyền kỳ đại lão》, cầu chú ý......
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sách mới: 《 bắt đầu từ hôm nay làm đại lão》 cầu đại đại nhóm ủng hộ trùng sinh vì thổ hào vương tử, chuyện thứ nhất làm cái gì? Trước tiên hoa nó 1 ức. Tính cách lười biếng lăng châu, trùng sinh là Vương Tử, vốn định khoái hoạt mà hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt hắn, từ lần thứ nhất rút ra đến một...
Danh sách chương
    • 451 - 500