Đọc Truyện Online
Tuyên Cổ Đại Đế

Tuyên Cổ Đại Đế

Tên Gốc : 亘古大帝
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Trần Huy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thông cáo: bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Vạn năm trước, rừng diễm một ngày xưng đế, trấn áp yêu tộc đại đế, lại bị huynh đệ phản bội chém giết, cướp đi đế cơ, càng gánh vác nhân tộc phản đồ vạn năm bêu danh. Vạn năm phía sau, rừng diễm trùng sinh, tung phàm thể, này một thế, cũng sắp san bằng vạn cổ, thành tựu tuyên cổ đại đế!
Danh sách chương
    • 1 - 50