Đọc Truyện Online
Tuyệt Đại Phế Vật Khuynh Thiên Hạ

Tuyệt Đại Phế Vật Khuynh Thiên Hạ

Tên Gốc : 绝代废材倾天下
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Liễu Thần Vũ Hinh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 307 chương đại kết cục (10)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nàng, Hoa Hạ M quốc la sát các thủ tịch sát thủ, nàng, mạc vân đại lục Liễu Vân thành Liễu gia nhị tiểu thư, thuở nhỏ được xưng là phế vật. Làm hoa hạ nàng chuyển sinh làm nàng lúc, phế vật? Có thấy qua vừa ra tay chính là linh đan Alchemist phế vật sao? Có thấy qua một người đơn đấu một cái thế gia phế vật sao? Lại nhìn nàng liễu mưa nhỏ lật tay mây lật tay mưa, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hố khắp thiên hạ tất cả mọi người. -- Tình tiết hư cấu, xin chớ bắt chước
Danh sách chương
    • 1 - 50