Đọc Truyện Online
Tuyệt Phẩm Bại Gia Hệ Thống

Tuyệt Phẩm Bại Gia Hệ Thống

Tên Gốc : 绝品败家系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Rượu Nước Mơ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1036 chương phóng tới thế giới( chương cuối)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đinh, chúc mừng túc chủ ngoài ý muốn đánh nát Tống đại ngươi chỗ trú xanh thẫm bát một kiện, thu được trùm phá hoại thành tựu. Đinh, chúc mừng túc chủ hào ném 1 ức đại chiến Las Vegas Las Vegas, thu được sáo lộ chi vương thành tựu. Đinh, chúc mừng túc chủ mua xuống toàn thế giới, thu được...... Cá ướp muối Ngô Lương, phải bại gia hệ thống, từ đây nhất phi trùng thiên, chân đạp thần hào, treo lên đánh cự lão, uống rượu mạnh nhất, pha đẹp nhất cô nàng, trang độc nhất vô nhị bức.
Danh sách chương
    • 1 - 50