Đọc Truyện Online
Tuyệt Thế Ma Tôn

Tuyệt Thế Ma Tôn

Tên Gốc : 绝世魔尊
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tử Ma Tà
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 709 chương kết thúc chi thiên mà một thể
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ma giả thiên địa huyết tôn, tiên giả thiên địa chí tôn, yêu giả thiên địa vạn vật, Ma tôn trùng sinh phải luân hồi ngộ tứ tượng, xông tiên giới vào hoàng tuyền nhìn một đời Ma tôn như thế nào thành tựu một đời ma đế......    Ma giả thiên địa huyết tôn, tiên giả thiên địa chí tôn, yêu giả thiên địa vạn vật, Ma tôn trùng sinh phải luân hồi ngộ tứ tượng, xông tiên giới vào hoàng tuyền nhìn một đời Ma tôn như thế nào thành tựu một đời ma đế......   ....
Danh sách chương
    • 1 - 50