Đọc Truyện Online
Vạn Giới Chi Cửu Tinh Tôn Giới

Vạn Giới Chi Cửu Tinh Tôn Giới

Tên Gốc : 万界之九星尊戒
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Bát Phẩm Tiên Nhân Cầu.qd
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 36:: ăn cướp sơn mỗ hết thảy
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Cửu tinh tôn giới, Chí Cao Thần khí, tổng cộng có chín loại năng lực, theo thứ tự là phân giải, luyện chế, thăng cấp, cường hóa, cướp đoạt, xuyên qua, không gian, thời gian, hư vô! Thất bại thanh niên lệ hạo, ở một cái buổi tối may mắn thu được thần khí, từ đây bước lên xuyên thẳng qua vạn giới thời không, thay đổi chính mình vận mệnh con đường. Thần khí nơi tay, thiên hạ ta có, nhưng, có khi thần khí cũng không phải vạn năng.......
Danh sách chương
    • 1 - 50