Đọc Truyện Online
Vị Diện Nhiệm Vụ Ban Thưởng Hệ Thống

Vị Diện Nhiệm Vụ Ban Thưởng Hệ Thống

Tên Gốc : 位面任务奖励系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lầu Một Một Giấc Chiêm Bao
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại thiên hai: gián đoạn tính người mắc bệnh tâm thần kim luận Pháp Vương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thu được vị diện hệ thống, xuyên qua mỗi cái vị diện, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, thu được thế giới nhiệm vụ kỹ năng và vật phẩm. Thế giới ma pháp nhiệm vụ: 1 thuần phục một cái cửu giai cự long; 2 bồi dưỡng mười vị pháp thần...... Tiên hiệp thế giới nhiệm vụ: 1 cho thôn thiên thú rửa ruột; 2 cho...
Danh sách chương
    • 1 - 50