Đọc Truyện Online
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tên Gốc : 永恒圣王
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tuyết Căng Dây Cung Đao
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Linh căn không trọn vẹn thiếu niên, phải nữ tử thần bí truyền thụ một bộ vô thượng yêu điển, đạp vào con đường tu hành. Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi tại Thiên Hoang, lệnh tiên ma run rẩy, chư thánh cúi đầu.
Danh sách chương
    • 1 - 50