Đọc Truyện Online
Vĩnh Một Chi Ca

Vĩnh Một Chi Ca

Tên Gốc : 永一之歌
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Thanh Dương Tán Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 160 chương sau cùng quà tặng.
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tu luyện, là chỉ ta duy nhất, chí thượng chính quả là thực sự thánh, từ xưa đến nay, vô tận thế giới, chân thánh vô số. Nhiên trộn lẫn kiếp nạn thời điểm, chân thánh không khỏi đi lại từ đầu, truyền ngôn vĩnh một chính quả có thể chỉ kiếp số. Trương dương, một cái mạt pháp thời đại người tu hành, kế thừa phía trước tu chân văn minh di tặng, dẫn dắt chí công văn minh đi lên con đường tu chân, làm đi lên vũ mẫu đỉnh phong lúc, bắt đầu cùng phía trước tu chân văn minh bất đồng thăng cấp chi lộ. Đồng thời cùng cao duy độ phía trước tu chân văn minh tụ hợp, tạo thành vĩnh một văn minh. Đi vào hư vô, cùng vô tận vũ trụ tranh phong.
Danh sách chương
    • 1 - 50