Đọc Truyện Online
Võ Đạo Cao Thủ Tại Đô Thị

Võ Đạo Cao Thủ Tại Đô Thị

Tên Gốc : 武道高手在都市
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tất Công Cao
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 526: bình thường chi lộ( phía dưới)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Khuất nhục sống tạm mười tám năm, Nhị Lang chân nhãn mở dị mệnh. Đại âm phù trải qua Tạo Hóa Công, võ đạo u linh trộm luân hồi. Bình thường lý vân đạp vào không bình thường con đường, tám loại kỹ thuật, Time Travel, chưởng khống quyền lợi, hiện đại thế giới là tương lai, hết thảy nhân quả ngươi nhất định muốn biết. Nhìn lý vân như thế nào nghịch tập, ôm mỹ nhân về, trở thành bá chủ. Hoan nghênh đi tới lão Tất thư quán QQ2813512008, thảo luận nhóm 437306405.
Danh sách chương
    • 1 - 50