Đọc Truyện Online
Võ Đạo Thật Hư

Võ Đạo Thật Hư

Tên Gốc : 武道真虚
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Huyền Thiên Linh Thánh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Giết thi
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Con đường tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi, tu nội kình, luyện hóa kình, khí động ngưng hình ngự chân khí, thật hóa cương, cương Ngưng Nguyên, linh khống nguyên linh Nhập Hư thiên, Động Hư đi, khống hư đi, ba thần ngưng hư cửu thiên minh!
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50