Đọc Truyện Online
Vô Hạn Tây Du

Vô Hạn Tây Du

Tên Gốc : 无限西游
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Đùa Giỡn Một Chút Nhị Lang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Tạm thời ngừng càng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Không giết xong yêu, qua không xong quan, đó là một vô hạn thế giới.   ----------------------    Một trăm linh tám đem giận phát hỏa diễm núi, mỗi người mỗi cách lấy kinh độ đông, mười tám hảo hán lực địch mười tám vị La Hán, Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến Tây phương giáo chủ, Nhạc Phi giương cánh chín vạn dặm, bao công thấm vấn ban đêm hắc hùng tinh, phiền hoa lê dũng cứu sư thúc Tôn Ngộ Không, bấc hòa thượng thầm mến mây tím tiên tử...... Tốt a, trở lên vô liêm sỉ kịch bản, có thể là không có.   QQ Nhóm: 308683664
Danh sách chương
    • 1 - 50