Đọc Truyện Online
Vô Hạn Vị Diện Đánh Cắp

Vô Hạn Vị Diện Đánh Cắp

Tên Gốc : 无限位面窃取
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Bay Lượn Đùi Gà Chiên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới công bố
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Khi ngươi có thể qua lại vô số vị diện thời điểm, ngươi đầu tiên nghĩ tới là cái gì?    Vàng bạc tài bảo? Tịnh lệ mỹ nữ? Binh khí công pháp?   NONONO!    Những vật này quá cấp thấp, muốn chơi ta liền chơi cao đoan, ta muốn, là cả vị diện!!!   “Ta nhưng là muốn trở thành vị diện chi chủ nam nhân!”    Áo sâm nói như vậy...... Mặc dù những điều này mặt cũng là trộm được......
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50