Đọc Truyện Online
Võ Hiệp Chi Vô Hạn Hệ Thống Tăng Cấp

Võ Hiệp Chi Vô Hạn Hệ Thống Tăng Cấp

Tên Gốc : 武侠之无限升级系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Thái Thượng Ngắm Trăng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 6 chương không phải khô không phải vinh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hệ thống tính là gì? Người chúng ta người đều có. Công pháp tính là gì? Đại gia nhân thủ một bộ. Ngươi là nhân vật chính? Người ở đây người đều là, không phục, tới luyện một chút! Ngươi có Nhất Dương Chỉ? Ha ha, ta sẽ Lục Mạch Thần Kiếm. Ngươi có hút tinh đại pháp? Hắc hắc, ta vừa học được Bắc minh thần công. Ngươi sẽ Tịch Tà kiếm pháp? Các loại, ta hoa hướng dương đâu?
Danh sách chương
    • 1 - 50