Đọc Truyện Online
Vô Lượng Đế Tôn

Vô Lượng Đế Tôn

Tên Gốc : 无量帝尊
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Điểm Tinh Linh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Trong nhà xảy ra chút chuyện, trong khoảng thời gian này tạm dừng một hồi.
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Vô lượng đế tôn》 là điểm tinh linh chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới vô lượng đế tôn chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu vô lượng đế tôn bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ vô lượng đế tôn độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50