Đọc Truyện Online
Vô Song Phong Ấn Sư

Vô Song Phong Ấn Sư

Tên Gốc : 无双封印师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bỏ Trời Trong
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một cái bình thường tốt nghiệp, một cái huyền hắc ấn giới, một lần đáy hồ phong long tạo hóa. Bưu thành cái bình tinh, bội kinh Tỏa Long giếng, đạo bất tận quang quái 6 cách; trong triều tám mươi mốt hào, còn hải long trụ cầu, không nói ra được mịt mờ đáng sợ. Ác quỷ, cương thi, cây già hồn, mời vào ta cai; tiền mặt, giai nhân, hồ ly tinh, mời vào ta nghi ngờ! Ta lịch lượt tám tai chín khó khăn, ta hàng tận tứ tượng sáu long. Ta là tần thiên, ta vì phong ấn sư đại ngôn! Đổi mới ổn định có thể bạo, không thủy không làm không sáo lộ, xin yên tâm click cất giữ.
Danh sách chương
    • 1 - 50