Đọc Truyện Online
Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Tên Gốc : 无上神帝
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Chỉ Là Con Tôm Nhỏ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 66 chương coi như các ngươi hung ác
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Mây thiên thu ngoài ý muốn xuyên qua đại hạ hoàng triều, bằng vào địa cầu sở học, nghiền ép các lộ thiên tài. Linh lung tiên tháp, vô thượng thần công, giúp đỡ đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong. Miệng tụng thánh hiền văn thư, viết Thánh Văn thiên thư, văn có thể nâng bút tru tà mị, võ năng tay không định càn khôn. “Ta mây thiên thu trong nháy mắt, các ngươi tà ma hôi phi yên diệt!” Mây thiên thu ôm thần nữ eo thon, chân đạp thất thải tường vân, tại sau lưng vô số thánh nữ ai oán trong thần sắc, tuần hành vạn giới.
Danh sách chương
    • 1 - 50