Đọc Truyện Online
Võng Du Chi Trầm Mặc Vương Giả

Võng Du Chi Trầm Mặc Vương Giả

Tên Gốc : 网游之沉默王者
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Nhan Đỏ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Tiếp xuống kịch bản là
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đinh! ~    Bởi vì ngươi ghi danh thời điểm thu được lễ vật, ngươi thu được nghịch thiên đạo cụ, đó chính là kỹ năng nghịch thiên, chín đại nghề nghiệp chuyển đổi, vĩnh cửu không giáng cấp, nghề nghiệp kinh nghiệm chuyển hóa, cái này ba cái kỹ năng thực sự là kỹ năng nghịch thiên, chín đại nghề nghiệp chuyển đổi, vĩnh cửu không giáng cấp, có phải hay không nghe liền vô cùng nghịch thiên a.    Đinh! ~    Có phải hay không cảm thấy vô cùng nghịch thiên a, 9 đại nghề nghiệp, không giảm xuống đẳng cấp.    Nghịch thiên em gái ngươi a!!!!! Hải Phong gầm thét.   1ooo Người QQ nhóm 81293974
Danh sách chương
    • 1 - 50